Popielów

Przedstawicielstwa w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim, prowadzi doświadczony inżynier budownictwa Józef Susa. Z dużym powodzeniem kojarzy strony transakcji sprzedaży działek budowlanych i domów na terenie gmin Dobrzeń Wielki, Brzeg, Namysłów a także Opole. Z uwagi na zamieszkiwanie w śląskiej gminie oraz na wieloletnią pracę w Niemczech zyskał zaufanie lokalnej społeczności, a także polskich emigrantów mieszkających obecnie na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Część z emigrantów planuje powrót do kraju, część zaś sprzedaje swoje rodzinne nieruchomości w związku z podjęciem decyzji pozostania za granicą.