Oddział Opole I

Oddział Opole I stanowi zarazem centralę Korporacji Mediator Nieruchomości Sp. z o.o. Od 23 lat zajmuje się pełną obsługą rynku nieruchomości oraz gospodarką nieruchomościami. Przedstawiciele oddziału Opole I specjalizują się w pośrednictwie nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi, rekreacyjnymi oraz gruntami i gospodarstwami rolnymi. Oddział świadczy także usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości obsługując przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz urzędy, samorządy lokalne, a także osoby fizyczne inwestujące w nieruchomości.

W ramach centrali Korporacji Mediator prowadzone jest także dochodzenie wynagrodzeń z tytułu ustanawiania odpłatnych służebności przesyłu oraz wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Centrala Opole prowadzi także szkolenia branżowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego i gospodarczego, rynku nieruchomości, aspektów ekonomicznych, a także kursy licencyjne dla pośredników i zarządców nieruchomości.

Agenci oddziału Oddział Opole I