Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Potrzebujesz unormować stan prawny nieruchomości w związku z:

  • nabyciem spadku
  • ustanowieniem lub zniesieniem współwłasności
  • podziałem nieruchomości
  • wyodrębnieniem samodzielnego lokalu
  • ustanowieniem lub zniesieniem służebności
  • aktualizacją zapisów w księgach wieczystych lub katastrze nieruchomości
  • ujawnieniem na działce obiektu budowlanego
  • nabyciem nieruchomości przez cudzoziemca
  • lub też każdej innej przeszkody w swobodnym rozporządzaniu nieruchomością

Zleć regulację stanu prawnego nieruchomości.

Kontakt

kom.: 517 120 637
biuro@aj-mediator.pl