Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Potrzebujesz unormować stan prawny nieruchomości w związku z:

  • nabyciem spadku
  • ustanowieniem lub zniesieniem współwłasności
  • podziałem nieruchomości
  • wyodrębnieniem samodzielnego lokalu
  • ustanowieniem lub zniesieniem służebności
  • aktualizacją zapisów w księgach wieczystych lub katastrze nieruchomości
  • ujawnieniem na działce obiektu budowlanego
  • nabyciem nieruchomości przez cudzoziemca
  • lub też każdej innej przeszkody w swobodnym rozporządzaniu nieruchomością

Zleć regulację stanu prawnego nieruchomości specjalistom z Korporacji Mediator Nieruchomości Sp. z o.o.

Kontakt

tel.: 77 454 34 13, 77 423 04 27
fax.: 77 456 69 03
kom.: 606 413 118
biuro@aj-mediator.pl